01 marca 2024

Kopiec Grunwaldzki

Szanowni Państwo!

 

Kopiec Grunwaldzki Kopiec został wzniesiony dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Lokalizacja Kopca nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie z miejsca, w którym został usypany król Władysław Jagiełło wyruszył w triumfalnym pochodzie do Krakowa, po zwycięskiej bitwie z Krzyżakami.

 

Wcześniej w tym miejscu, w roku 1902 został postawiony krzyż aby uczcić bohaterską postawę dzieci z Wrześni prześladowanych przez rząd pruski za przeciwstawianie się germanizacji.

Z tej okazji niepołomicki Sokół zainicjował uroczyste obchody oraz usypano około dwumetrowy kopczyk, na którym postawiono wspomniany krzyż. Niestety z powodu braku funduszy oraz nadzoru kopiec uległ zniszczeniu.

 

Na początku 1910 roku zawiązano Komitet odbudowy kopca pod przewodnictwem lekarza Andrzeja Madejskiego, w skład którego wchodzili między innymi: proboszcz ks. Piotr Garczyński, Marcin Mleko zastępca naczelnika gminy, Aleksander Królikowski, Mieczysław Reichenberg, czy Franciszek Wimmer. 27.02.1910 roku na uroczystym posiedzeniu Komitetu na Zamku Królewskim uchwali, by na miejscu kopczyka na Wężowej Górze stworzyć Kopiec Grunwaldzki.

Miał być zbliżony rozmiarami do krakowskich kopców Krakusa i Wandy. Sypanie rozpoczęto 3 marca 1910 roku i trwało 5 lat. Widać było ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności, której miejscowy proboszcz zezwolił na pracę przy sypaniu kopca w niedzielę i święta, a właściciel fabryki dachówek Franciszek Wimmer użyczał niezbędnych fachowych narzędzi i wykwalifikowanych robotników.

 

Do sypania Kopca przywieziono ziemię spod Grunwaldu, z Księstwa Poznańskiego, z królestwa Polskiego, Litwy, Ukrainy, Śląska, a nawet wysłano delegację Polonii Amerykańskiej, która przywiozła ziemię z mogił zmarłych emigrantów.

Powstała Pamiątkowa Księga sypania Kopca Grunwaldzkiego (znajduje się Muzeum Historycznym Miasta Krakowa), a także liczne inicjatywy, z których dochód został przeznaczony na koszty związane z sypaniem kopca.

Jedną z nich najbardziej znaną była książka pt. „Niepołomice” napisana przez profesora Stanisława Warcholika (cały dochód profesor przeznaczył na wspomniane koszty sypania kopca).

Z tej okazji zostały wydane również przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Komitet okolicznościowe pocztówki, które wysyłane w świat informowały o postępach budowy Kopca oraz reklamowały całe przedsięwzięcie.

 

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt