Niepołomicki Zamek nazywany drugim Wawelem został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, który wyruszał z niego na polowania do pobliskiej puszczy.  Równocześnie powstała osada Niepołomice, która pełniła funkcje usługowe dla Zamku i jego mieszkańców. Zamek odwiedzali również kolejni królowie. Za czasów Władysława Jagiełły  odbywały się tam sądy koronne. Zygmunt I Stary przebudował Zamek, który podczas epidemii w 1527 r. był schronieniem dla dworu. W 1550 roku w wyniku wielkiego pożaru Zamek uległ zniszczeniu. W kolejnych latach (1551-1568)  na zlecenie Zygmunta Augusta, pod okiem Tomasza Grzymały i Santi Guciego został przebudowany.  Podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 splądrowano zamek, a następnie zamieniono go w magazyn żywności. Po rozbiorze w 1772 roku Zamkiem zarządzali Austriacy, którzy po pożarze w 1777 roku rozebrali drugie piętro zamku i zamienili go w  koszary oraz umiejscowili część urzędów i instytucji publicznych takich jak szpital i C.K sąd powiatowy, w związku z czym widoczne na pocztówkach zamkowe arkady i krużganki zmieniały swój wygląd w zależności od bieżących potrzeb. Karty korespondencyjne z przełomu XIX i XX wieku potwierdzają obecność na zamkowym dziedzińcu między innymi studni, pieca chlebowego  i aresztu. Widać na nich również dach mansardowy, który przekształcono na dach dwuspadowy w latach 1928-1929 wcześniej likwidując przy mniejszych remontach lukarny dachowe potocznie nazywane jaskółkami.

Na przełomie XIX i XX wieku na wschód od zamku znajdowały się łąki i tak zwany moczar rządowy. Na północy między innymi synagoga i żydowska łaźnia. Od strony bramy wjazdowej, mniej więcej na terenie dzisiejszego parku miejskiego znajdowała się między innymi osuszona na początku XX sadzawka rybna oraz stodoła i stajnie.   Obecny kształt parku zaczął kształtować się wokół posadzonego w 1918 roku dębu wolności w latach dwudziestych XX wieku.

Zamek

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt