Najbardziej tajemniczym po dziś dzień obszarem Niepołomic jest Puszcza Niepołomicka .  W swoim pierwotnym stanie Puszcza posiadała wszystkie cechy lasu naturalnego, właściwego dla tej strefy klimatycznej. Była lasem mieszanym z przewagą drzew liściastych. Główne tło stanowiły dęby, a obok nich gęsto występowały buki, klony, graby, lipy, olsze, brzozy i modrzewie. Świerk i sosna stanowiły tylko niewielki odsetek drzewostanu. Ten naturalny charakter Puszczy został zniszczony w XIX wieku przez gospodarkę austriackich władz oraz pożary z czego największy miał miejsce w 1904 roku i strawił znaczną część lasu od strony Bochni.

Z historycznego punktu widzenia Puszcza Niepołomicka stanowi równie ciekawy teren. Położona w pobliżu dawnej stolicy Polski - Krakowa, była ulubionym miejscem polowań królewskich od Kazimierza Wielkiego do czasów saskich. To w Niepołomickiej Puszczy Władysław Jagiełło urządził wielkie polowanie, w celu pozyskania zapasów przed wojną z Krzyżakami. Do Puszczy Niepołomickiej król Zygmunt Stary sprowadził niedźwiedzia z Litwy, który wypuszczony z klatki, spłoszył między innymi konia brzemiennej królowej Bony.  W następstwie tego zdarzenia poroniła syna, a miejsce tragicznego wypadku do dziś nazywane jest Poszyna (Po-synie). Nadworny błazen, słynny Stańczyk,  jeden z uczestników polowania, który uciekał przed niedźwiedziem, udzielił słynnej odpowiedzi królowi zarzucającemu mu tchórzostwo i postawę błazna – „Nie ten jest błaznem, co ucieka przed rozjuszonym zwierzem, ale ten, kto mając niedźwiedzia w skrzyni, puszcza go na swoją szkodę”. Wreszcie w Puszczy Niepołomickiej, według legendy córka leśniczego - Justyna ochroniła króla Stefana Batorego przed  rozjuszonym turem.  Prawdopodobnie powaliła zwierzę jednym precyzyjnym strzałem z łuku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na niepołomickim Rynku  postawiono fontannę z pomnikiem Justyny. Puszcza nie była jednak miejscem, w którym tylko polowano. Przez Puszczę Niepołomicką przebiegał ważny trakt komunikacyjny, wiodący z Węgier, przez Sącz i Bochnię do Krakowa. Na strumieniu Traczówka znajdującym się w puszczy funkcjonował młyn. Również w Puszczy Niepołomickiej, podczas ucieczki z Auschwitz został postrzelony Rotmistrz Witold Pilecki.  Opisuje to w swoim raporcie znanym powszechnie jako „Raport Witolda”.

W 1925 roku założono w Puszczy Niepołomickiej ośrodek hodowli żubrów oddany do użytku w 1935 r., którego głównym celem jest ochrona zagrożonego wyginięciem gatunku . Teren, na którym mieszkają żubry zajmuje 70 hektarów i jest otoczony wysokim ogrodzeniem w celu zapewnienia ochrony zwierzętom.

 

Puszcza Niepołomicka

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt