Ulica Kościuszki.

Jedna z głównych ulic Niepołomic , zarówno na przełomie XIX wieku jak i dziś. Prowadząca od centrum miasta w kierunku Koszar, fabryki dachówek, Wieliczki i Krakowa. To przy niej według mapy z „Kroniki” Bisztygi znajdowało się najwięcej lokali handlowo-usługowych poza ścisłym centrum miasta, jakim był Rynek. Uchodziła za najbardziej prestiżową lokalizację w mieście. Znajdowały się jedyne posiadłości prywatne uwiecznione na pocztówkach z początku XX, które istnieją do dziś. To również przy ul. Kościuszki znajduje się siedziba założonego w 1902 roku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

23.03.1902 roku powstało w Niepołomicach Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. To z tego dnia zachował się pierwszy statut „Sokoła”, zawierający nazwiska członków-założycieli, którymi byli Buś Jan - urzędnik, Cachel Aleksander – radny, Fąfara Marian – późniejszy legionista odznaczony Virtuti Militari, Grzybowski Stanisław – urzędnik, Hubczenko Roman – kontroler skarbowy, Hargesheimer Henryk – urzędnik, Jarzyna Maciej – dyrektor szkoły, Kowalski Władysław – nadzorca wodny, Królikowski Aleksander – kupiec i wydawca największej ilości pocztówek z początku XX wieku przedstawiających Niepołomice, Majewski Andrzej – lekarz, Pieczonka Józef – radny, Reichenberg Mieczysław – aptekarz, Siwek Antoni – sekretarz miejski, Skwara Tadeusz – naczelnik sądu, Wicherek Józef – nadzorca wodny, Ziemba Franciszek - mieszczanin. Wymieniam wszystkich wraz z piastowanymi stanowiskami, żeby uświadomić jak ważny był to ruch dla lokalnej społeczności. Statut, zanim został zarejestrowany, dwukrotnie był odrzucany przez Cesarsko Królewskie Namiestnictwo we Lwowie. „Sokół” oficjalnie był stowarzyszeniem gimnastyczno - sportowym i w myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”, rzeczywiście propagował sprawność fizyczną.  Jednak działalność „Sokoła” była o wiele szersza, oparta o zasady patriotyzmu. „Sokół” gromadził młodzież na ćwiczeniach, a ponadto we wszystkie rocznice świąt narodowych (Konstytucja 3 Maja, rocznica powstania listopadowego i powstania styczniowego) urządzane były przedstawienia, zebrania, okolicznościowe przemówienia, śpiewano pieśni narodowe - wszystko w tym celu, ażeby pokazać, że Polska żyje i jest gotowa do czynu zbrojnego. To z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” usypano w Niepołomicach Kopiec Grunwaldzki.

.

 Sokół i Ulica Kościuszki

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt