Koszary w Niepołomicach zostały wybudowane przez Austriaków pod koniec XIX wieku. Miasto miało znaczenie strategiczne, gdyż na Wiśle znajdowała się granica pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim. Na przełomie XIX i XX wieku w skład garnizonu stacjonującego w Niepołomicach wchodziły jednostki wojskowe Austro-Węgier: Schlesisches Feldjägerbataillon Nr. 16, Mährisch-schlesisches Feldjägerbataillon Nr.5 ,13. Galizisches Infanterieregiment Nr 4 oraz szwadron z 2 Pułku Ułanów. To prawdopodobnie dla nich wybudowano koszary, natomiast Ułani stacjonowali na niepołomickim Zamku. Wojsko dzierżawiło od Niepołomic „plac ćwiczeń” zapewniając stały dochód do kasy miasta. Ułani korzystali również z ujeżdżalni koni w rejonie obecnego stadionu Puszczy Niepołomice. Po odzyskaniu niepodległości na początku lat dwudziestych skoszarowano w Niepołomicach 4 Szwadron Strzelców Konnych, a od 1928 roku stacjonowali w nich żołnierze 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych. Po wojnie w koszarach mieściły się początkowo jednostki broni pancernej, a następnie od 1957 roku, rozbudowane już o 2-gie piętro koszary były siedzibą Jednostki Wojskowej nr 4115, spadochroniarzy z 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Jednym z zadań jednostki było szkolenie podoficerów dla 6 DP-D, w 1991 r. przemianowanej na 6 brygadę Desantowo-Szturmową. W roku 2000 garnizon wojskowy został zlikwidowany, a jednostka przeniesiona do Gliwic. Przebudowę budynku pod istniejące do dziś osiedle mieszkaniowe „Galicja Park” rozpoczęto w 2006 roku.

Koszary powstały w Niepołomicach, w okresie popularyzacji krótkiej korespondencji za pomocą pocztówek, przez co były motywem często wykorzystywanym na kartach korespondencyjnych, ze względu na ogromy popyt na widokówki z takim motywem wśród żołnierzy austriackich.

Koszary

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt