Magistrat

Powstał w latach 1902-1903 w centrum Niepołomic. Jest to neogotycka budowla projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego pochodzącego z Podola, absolwenta Politechniki Lwowskiej. Projekt Ratusza został wyróżniony na łamach czasopisma „Architekt” w 1903 roku, co przyczyniło się do zamówień na kolejne takie projekty dla innych miejscowości takich jak: Jordanów i Zator. Budynek został zbudowany z inicjatywy Władysława Wimmera, który od roku 1888 przez 23 lata pełnił funkcję burmistrza Niepołomic. We wnętrzu budynku wmurowano marmurową tablicę upamiętniającą zasługi burmistrza,  na której czytamy „W uznaniu zasług burmistrza Władysława Wimmera około podniesienia miasta i budowy tego ratusza 1903”. Budynek zbudowany z czerwonej cegły tworzą dwa prostopadłe do siebie skrzydła, połączone wieloboczną wieżą ze stromym dachem. Frontowa ściana ozdobiona jest portykiem osłaniającym główne wejście, nad którym znajdują się trzy okazałe okna doświetlające główną salę. W sali tej odbywały się posiedzenia Rady Miasta. Budynek łączy elementy gotyckie, renesansowe i romańskie. W 1994 roku Ratusz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, a roku 2003 z okazji stulecia starannie odnowiono elewację.

 

Urząd podatkowy

ywiona działalność administracyjna władz austriackich w Niepołomicach była spowodowana strategicznym położeniem miasta, które znajdowało się przy granicy z zaborem rosyjskim. Już od XIX wieku w mieście znajdowały się między innymi: Prefektura Dóbr Kameralnych, a następnie Zarząd Ekonomiczny Dóbr C.K. Urzędu Powiatowego i Podatkowego oraz Zarząd Składu Soli. W interesie skarbu Państwa C.K. Monarchii, które niecierpliwie oczekiwało wzrostu wpływów podatkowych było wybudowanie Urzędu Podatkowego. Tak okazały budynek powstał, ponieważ musiał pomieścić licznych urzędników austriackich, którzy poza podatkami zajmowali się nadzorowaniem  eksploatacji zasobów okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem eksportowanej soli z pobliskich kopalni w Wieliczce i Bochni oraz drewna z niepołomickiej Puszczy. Warto nadmienić, że aby zostać urzędnikiem w Królestwie Galicji i Lodomerii jednym z wymogów była znajomość języka niemieckiego, przy równoczesnym braku wymagania znajomości języka polskiego. W praktyce oznaczało to, iż urzędnikami w Galicji byli tylko Austriacy, Niemcy oraz Czesi. Na niższym szczeblu administracyjnym masowo zaczęli pojawiać się urzędnicy, którzy w Cesarstwie nie mogli liczyć na awans i rozwój kariery. Jakiej jakości byli to specjaliści niech opowie pewna historia z pamiętników Stanisława Wodzickiego. Wspomina on, że jeden ze stałych bywalców dworu cesarza Józefa II, na uwagę monarchy o tym, że Wiedeń wygląda na coraz weselszy bo każdego dnia w domowych oknach jest coraz mniej krat miał odpowiedzieć:

„Nie dziwuj się temu, Najjaśniejszy Panie, gdyż wyprawiłeś z Wiednia wszystkich złodziejów na urzędników do Galicji i odtąd każdy mieszkaniec tutejszy czuje się w domu swoim bezpieczny”.

Magistrat i Urząd Podatkowy

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt