02 grudnia 2023

Magistrat Niepołomice

Szanowni Państwo!
 
Dzisiaj kilka słów o Niepołomickim Magistracie.
Powstał w latach 1902-1903 w centrum Niepołomic. Neogotycka budowla projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego pochodzącego z Podola, absolwenta Politechniki Lwowskiej. Projekt ratusza został wyróżniony na łamach czasopisma „Architekt” w 1903 roku co przyczyniło się do zamówień na kolejne projekty ratuszy dla innych miejscowości takich jak Jordanów czy Zator. Budynek został zbudowany z inicjatywy Władysława Wimmera, który od roku 1888 przez 23 lata pełnił funkcję burmistrza Niepołomic. We wnętrzu budynku, wmurowano upamiętniającą zasługi burmistrza marmurową tablicę z tekstem „W uznaniu zasług burmistrza Władysława Wimmera około podniesienia miasta i budowy tego ratusza 1903”. Budynek zbudowany z czerwonej cegły tworzą dwa prostopadłe do siebie skrzydła, połączone wieloboczną wieżą, ze stromym dachem. Frontowa ściana ozdobiona jest portykiem osłaniającym główne wejście, nad którym znajdują się trzy okazałe okna, które oświetlają główną salę rady. Budynek łączy elementy nie tylko gotyckie, ale także renesansowe i romańskie. W 1994 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, a w roku 2003 z okazji stulecia starannie odnowiono elewację.

 

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt