23 marca 2024

Sokół Niepołomice

Szanowni Państwo!
 
23.03.1902 roku powstało w Niepołomicach Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
To z tego dnia zachował się pierwszy statut „Sokoła”, zawierający nazwiska członków-założycieli, którymi byli Buś Jan - urzędnik, Cachel Aleksander – radny, Fąfara Marian – późniejszy legionista odznaczony Virtuti Militari, Grzybowski Stanisław – urzędnik, Hubczenko Roman – kontroler skarbowy, Hargesheimer Henryk – urzędnik, Jarzyna Maciej – dyrektor szkoły, Kowalski Władysław – nadzorca wodny, Królikowski Aleksander – kupiec i wydawca największej ilości pocztówek z początku XX wieku przedstawiających Niepołomice, Majewski Andrzej – lekarz, Pieczonka Józef – radny, Reichenberg Mieczysław – aptekarz, Siwek Antoni – sekretarz miejski, Skwara Tadeusz – naczelnik sądu, Wicherek Józef – nadzorca wodny, Ziemba Franciszek - mieszczanin. Wymieniam wszystkich wraz z piastowanymi stanowiskami, żeby uświadomić jak ważny był to ruch dla lokalnej społeczności.
Statut, zanim został zarejestrowany, dwukrotnie był odrzucany przez Cesarsko Królewskie Namiestnictwo we Lwowie. „Sokół” oficjalnie był stowarzyszeniem gimnastyczno - sportowym i w myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”, rzeczywiście propagował sprawność fizyczną.
Jednak działalność „Sokoła” była o wiele szersza, oparta o zasady patriotyzmu.
„Sokół” gromadził młodzież na ćwiczeniach, a ponadto we wszystkie rocznice świąt narodowych (Konstytucja 3 Maja, rocznica powstania listopadowego i powstania styczniowego) urządzane były przedstawienia, zebrania, okolicznościowe przemówienia, śpiewano pieśni narodowe - wszystko w tym celu, ażeby pokazać, że Polska żyje i jest gotowa do czynu zbrojnego.
To z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” usypano w Niepołomicach Kopiec Grunwaldzki.

 

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt