02 grudnia 2023

"Wisła" Józef Zajączkowski

Szanowni Państwo!
 
Na początku tego roku pisałem o 4 pocztówkach, które zakupiłem do kolekcji, a które zostały wydane w zakładzie fotograficznym „Wisła” prowadzonym przez Józefa Zajączkowskiego w Krośnie.
 
Przedstawiały one bramę wjazdową do Niepołomickiego Zamku oraz jego arkady z początku XX wieku. Wtedy znalazłem również informacje, że ów fotograf w 1902 roku wydał „Album Starych Warowni Polskich w Zachodniej Galicji”.
Przez 10 miesięcy bezskutecznie poszukiwałem tego albumu,ponieważ oglądając zdjęcia fotografa dostępne w internecie pokazujące inne zamki z Galicji nabrałem przekonania, że posługiwał się on pewnym schematem dokumentowania i chciałem to zweryfikować. Zakładałem, że fotografował on każdy obiekt ze wszystkich kierunków geograficznych, czego następstwem musi być istnienie zdjęć wykonanych przez Zajączkowskiego ukazujących Niepołomicki zamek z perspektyw zewnętrznych. Moją teorię potwierdził pasjonat twórczości rodziny Zajączkowskich Pan Wiesław Haber z Rzeszowa udostępniając poniższe zdjęcia z wyżej wymienionego albumu.
 
Co więcej według wiedzy Pana Wiesława, dokumentacje fotograficzne dawnych warowni wykonywane przez Zajączkowskiego charakteryzują się nie tylko tym, że wykonywał je z głównych kierunków geograficznych, ale także z pośrednich kierunków geograficznych. Oznaczałoby to, istnienie jeszcze niepublikowanych zdjęć pokazujących Niepołomicki Zamek na początku XX wieku do których mam zamiar kiedyś dotrzeć

 

Pocztówka z Niepołomic - odkrywanie historii za pomocą starych pocztówek.  Dużo pocztówek głównie z Niepołomic, ale także z innych regionów Polski. 

Śledź 

Menu

Adres

ul. Ogrodowa 12e/6

32-005 Niepołomice

Kontakt